4 สถานที่สำคัญในวัด เมื่อได้ไปสักการะพระพุทธชินราช

พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหารทางทิศตะวันนตกของวัดพระศรี รัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร องค์พระนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานชุกชีบัวคว่ำบัวหงาย พระพักตร์หันไปทางทิศ ตะวันตก (ด้านริมน้ำน่าน)

พระพุทธชินราชมีซุ้มเรือนแก้วและไม้สักเคลือบลงรักปิดทองประดับประดาอย่างวิจิตรงดงามช่วยเพิ่มความสวยงามของพระพุทธชินราช พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย แต่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากสุโขทัยคลาสสิกเพราะมีพระรัศมียาวพระพักตร์ค่อนข้างกลมไม่ยาวเหมือนผลมะตูมเช่นพระพุทธรูปสุโขทัย . เมตตาระหว่างพระโขนงร่างอวบมีพระสังกัจจายน์ยาวปลายหยักและตะขาบ นิ้วทั้งสี่ฝังยาวเท่ากัน พระกรรณแบนค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับยุคสุโขทัย ปกป้องด้วยทองสัมฤทธิ์ที่ต้นขาขวาและซ้ายตามลำดับ

4 สถานที่สำคัญในวัด เมื่อไปสักการะพระพุทธชินราช ต้องไปกราบไหว้

สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนอกจากพระพุทธชินราชไฮไลท์ที่สำคัญของวัดแล้วยังมีจุดสำคัญอื่น ๆ อีก 4 จุดภายในวัดให้ชื่นชมความงาม และย้อนอดีตดังนี้

1 พระเหลือ

ถูกสร้างขึ้นจากพระราชดำริของพระยาลิไท รับสั่งให้ช่างนำเศษทองสัมฤทธิ์ที่เหลือจากการสร้างพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดานำมาหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดเล็ก หน้าตัก กว้าง 1 ศอกเศษ

2 พระปรางค์วัด โบราณสถานสมัยสุโขทัย

สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์กลางของวัด รูปแบบพระปรางค์เป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูม สร้างครอบพระสถูปเจดีย์

3 พระวิหารพระเจ้าเข้านิพพาน

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวิหารพระพุทธชินราช ภายในประดิษฐานหีบสมมติบรรจุพระบรมศพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระมหากัสสปะเถระ นั่งนมัสการพระบรมศพที่ปิดทองเหลืองอร่าม

4 พระอัฏฐารส

ตั้งอยู่หลังวิหารพระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติสูง 18 ศอก (ประมาณ 10 เมตร) สร้างขึ้นในสมัยเดียวกับพระพุทธชินราช เดิมพระอัฏฐารสประดิษฐานอยู่ในวิหาร วิหารพัง เหลือเพียงเสาศิลา แลง 3-4 ต้น

ข้อความถึงเรา