งานสมโภชพระพุทธชินราช ประเพณีท้องถิ่น

งานสมโภชพระพุทธชินราชเป็นงานประจำปีของชาวพิษณุโลกที่จัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา 80 ปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มาชื่นชมความงดงามของพระพุทธชินราชถือได้ว่ามีรูปแบบที่สวยงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2443 รวม 657 ปี งานสมโภชพระพุทธชินราชมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อในหลวงเสด็จมานมัสการพระพุทธชินราชแล้วโปรดเกล้าฯให้จัดงานสมโภชพระพุทธชินราช 3 วันบ้าง 5 วันบ้าง 7 วัน 2477 โดยกำหนดให้ในวันเพ็ญเดือน 3 เป็นต้นไปมีการเฉลิมฉลอง 7 วัน 7 คืนเพื่อให้ประชาชนได้มานมัสการพระพุทธชินราช เพื่อความเป็นศิริมงคลและพักผ่อนกับความบันเทิงเลือกสินค้าพื้นเมืองจากพิษณุโลกและต่างจังหวัดติดไม้ติดมือกลับบ้านเป็นของฝากและครอบครัว

งานสมโภชพระพุทธชินราชเป็นการเฉลิมฉลองพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองพิษณุโลกและชาวพุทธโดยทั่วไปแสดงถึงความเชื่อในพระพุทธศาสนาและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว

พิธีกรรมจะมี ๒ ช่วง คือ พิธีเปิดงาน และพิธีไหว้พระพุทธชินราชของ ประชาชน พิธีเปิดงาน จะจัดงานในตอนเย็นของวันก่อนวันงาน โดยนิมนต์พระสงฆ์ ผู้ใหญ่ทำพิธีทางศาสนา และเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ผู้ร่วมงานได้แก่ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป โดยมีพิธีการดังนี้

1. สวดมนต์ไหว้พระรับศีล และพระสงฆ์สวดมนต์

2. ทำพิธีเปิดงาน (เหมือนพิธีเปิดงานทั่วไป) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้กล่าวเปิดงาน

3. พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา

4. ถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์

5. พระสงฆ์สวดให้พรเป็นจบพิธีช่วงแรก หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นวันงานประชาชนจะเข้านมัสการโดยมีพิธีการดังนี้

        – จุดธูปเทียน และนำดอกไม้มาบูชาพระ

        – กราบไหว้พระพุทธชินราชในวิหาร อธิษฐานขอความสวัสดี และความเป็นมงคลให้เกิดแก่ตน

       – หลังจากนั้นอาจจะมีการปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยเต่า ตามความเชื่อ

นอกจากพิธีกรรมทางศาสนาแล้วยังมีความบันเทิงเช่นดนตรีภาพยนตร์การละเล่นพื้นเมืองและการละเล่นพื้นบ้าน และเปิดร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของที่ระลึกสินค้าพื้นเมืองจากกลุ่มแม่บ้านหน่วยงานเอกชนจากพิษณุโลกและจังหวัดอื่น ๆ ทุกภาคของประเทศไทยกิจกรรมทางศาสนาก่อนเริ่มงานในช่วงเย็นมีการสวดพระพุทธมนต์ในวิหารหลวงพ่อพระพุทธ ชินราชทุกเช้ามีธรรมะผ่านเครื่องขยายเสียง รับฟังรอบวัดและใกล้เคียงช่วงบ่ายมีเทศน์ให้ญาติโยม 13.00-16.00 น. งานจัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคมของทุกปีในวันแรม 2 ค่ำเดือนยี่

ข้อความถึงเรา